Národní filmový archiv a AS-KRECHT

1. 9. 2015

Součástí této stavby je i systém AS-KRECHT. AS-KRECHT je akumulační a drenážní systém tunelového tvaru, skládající se z lehké, plastové, půlkruhové schránky (schránek) uzavřených z obou stran plastovými čely. Tím je vytvořen podzemní prostor o velké kapacitě vhodný pro akumulaci a postupné zasakování srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy.

Národní filmový archiv, Hradištko
Národní filmový archiv, Hradištko

Na akci Národní filmový archiv v Hradišťku byly sestaveny tři tunelové vsakovací objekty o celkovém objemu cca 190 m 3 .

Půdorysné rozměry objektů:
30,0 x 4,5 m – 39 ks tunelů, objem 62 m 3 ,
46,0 x 4,5 m – 60 ks tunelů, objem 96 m 3 ,
23,5 x 3,0 m – 20 ks bloků, objem 32 m 3 .

Jednalo se o dodávku materiálu bez montáže.

Ing. David Šmídek
zdroj: http://praha.idnes.cz/stavba-noveho-filmoveho-archivu-hradistko-f20-/praha-zpravy.aspx?c=A150324_2149776_praha-zpravy_mav