Odborné přednášky na VŠB – TUO

5. 12. 2017

Byla odprezentována jak klasická řešení, tak i novinky jako je využití srážkových vod na osobní hygienu nebo kombinace využití srážkových vod a povinné retence. I díky projevenému zájmu věříme, že je to vklad do budoucna, do udržitelnosti a do myšlení mladé generace. Více takových naslouchajících posluchačů.

VŠB TUO  problematika využití srážkových vod

Ing. Karel Plotěný