Odpad zdrojem 2018

23. 1. 2018

Konference " Odpad zdrojem 2018 " přinese aktuální informace o trendech i legislativních změnách a konkrétní zkušenosti v následujících čtyřech oblastech:
ODPADY - efektivní nakládání s odpady, úspory rozpočtu, práce s občany, odpady jako zdroj (i finanční),
ENERGIE - úspory energie, soběstačnost v energetické produkci a vytváření systémů udržitelné produkce i spotřeby energie,
VODA - úspory vody na úrovni samospráv i domácností, čerpání finanční podpory, propojení problematiky odpadů a vody,
STAVBY - budování nových komunikací, výstavba budov či různých technologických zařízení, využití stavebních odpadů či uplatnění kriterií oběhového hospodářství ve výběrových řízeních.

Odpad zdrojem 2018

Konference se bude konat 8. - 9. března 2018 v Hotelu na Farmě, Choťovice. Přijdete také? My tam budeme.

www.odpadzdrojem.cz