Odpadní vody pro elektrikáře

24. 11. 2015

V podstatě se jednalo o úvod do problematiky čištění odpadních vod, ale ukazuje se, že čištění odpadních vod je s energií propojeno víc než bychom si mysleli ... Ať už se jedná o evoluční proces - hledání úspornějších aparátů a vylepšování současných postupů nebo revoluční proces - kompletní přechod na anaerobní procesy a využití energie z bioplynu. Cílem obého nakonec bude ČOV jako součást celkového energetického systému měst - viz vize "Cities Of The Future" a městská ČOV plnící funkci vyrovnávacího prvku.

Ing. Karel Plotěný