Odpadové vody ... aneb ASIO se v Tatrách neztratilo

31. 10. 2016

Tradiční akce, v podstatě známé tváře, jen o rok starší a pak na druhé straně nástup nové generace technologů. Na programu bylo pár přednášek s významným sdělením - Novák L. o limitech biologické čistitelnosti odpadních vod, Stránský D. s chytrými obcemi, Foller J. se železem na odstraňování fosforu, … My jako ASIO, spol. s r.o. (Plotěný K.) jsme se zúčastnili příspěvkem o decentrálu v České republice, který si dal za cíl zmapovat jak stav, tak i nálady kolem decentrálu. Za novinku v přednášce bych považoval to, že padl návrh na to, aby se do hodnocení decentrálu zavedla instituce „únosné ceny vody“ jako jednoho z parametrů pro hodnocení navržených řešení. Bylo by to logické, dopad na sociální únosnost se používá u posuzování legislativy jako jeden z parametrů. Z tohoto pohledu by pak například jímky na vyvážení vyzněly jako věc, kterou je nutno řešit a ne upřednostňovat … zatímco se únosná cena vody pohybuje kolem sto korun za kubík, což jsou schopny splnit centrální čistírny a  decentrál s využitím domovních ČOV se této hranici blíží (pokud se snažíme udržet provozní náklady na rozumné míře), tak např. jímky na vyvážení jsou úplně mimo hranici, a to jak po stránce investiční, tak i provozní.

Elektrochemická alkalizace odpadních vod s vysokou koncentrací amoniakálního dusíku - poster

ASIO, spol. s r.o. se pak v programu objevilo ještě párkrát, a to jako partner výzkumných projektů, např. v projektech s anaerobními membránami, srážením fosforu, elektrochemickými postupy (viz poster) nebo využitím ozonu (spolupráce s STU Bratislava). Celkové hodnocení … akce se stoupající účastí (atraktivní prostředí), na slušné odborné úrovni (nové myšlenky a zkušenosti) s velkým potenciálem pro navázání a udržení osobních kontaktů.

Ing. Karel Plotěný