Podzimní semináře 2011 - na téma „Energie z odpadních vod"

Energie z odpadních vod a odpadů

Hlavní odborné téma

Recyklace vod a tepla v budovách – šedé vody
- anglická norma „GREY WATER“ a zásady navrhování zdravotně technických instalací při recyklaci vody v budovách
- využití tepla z šedých vod v hotelech a veřejných budovách

Teplo a energie z odpadních vod
- využití tepla z odpadních vod k ohřevu TUV a k vytápění budov (DWA směrnice)
- možné úspory energie na stávajících ČOV, výroba tepelné energie na ČOV, možnosti využití a skladování a výroba elektrické energie na ČOV

Teplo a energie z odpadů
- bioplynové stanice, výroba bioplynu a kombinace odpadů s kaly z ČOV, problematika likvidace kapalné fáze
- čištění vzduchu

Pro přihlášení můžete použít přihlašovací formulář ( zde ) nebo přihlášky zasílejte na asio@asio.cz
Podrobnou pozvánku včetně přihlášky v "pdf" najdete ( zde )

Semináře i konference jsou akreditovány MVČR, ČKAIT, ČKA a jsou určeny pro státní správu, projektanty a další odbornou veřejnost.