Polygon recyklace vod – unikátní projekt v České republice zabývající se recyklací odtoku z ČOV

11. 4. 2023

Cílem projektu bylo v roce 2020-2022 demonstrovat možnosti úprav odtoku z komunální čistírny odpadních vod pro jeho recyklaci v různých oblastech využití. A to s ohledem vyhodnocení potenciálních zdravotních a environmentálních rizik v ekonomicky únosné míře. Projekt se realizoval na ČOV Brno – Modřice (BVK, a.s.) ve spolupráci firem ASIO TECH, spol. s r.o., AQUAPROCON, s.r.o. a výzkumného centra RECETOX Masarykovy univerzity Brno. Potencionální rizika byla vyhodnocena Státním zdravotním ústavem Praha. Pro různé aplikace recyklované vody byly ověřovány a porovnávány technologie dočištění – membránové filtrace (od mikrofiltrace až po reverzní osmózu), koagulace, flokulace, sedimentace, pískové filtrace, sorpce a hygienického zabezpečení – UV záření a ozonizace. Díky projektu jsou připraveny různé recyklační scénáře pro využití vody na závlahu, čištění silnic, opětovné využití v průmyslu i pro dotaci podzemních vod.

Ing. Lucie Báborská