Prezentace projektu CircAgro v Bruselu

8. 2. 2019

Tyto projekty mají společné, že jsou financovány z rozpočtu Horizon2020. Projekt CircAgro je jedním z klíčových projektů a ASIO je jedním z jeho řešitelů.

Setkání byl jednodenní intenzivní workshop, kdy měli nejprve prezentace zaměstnanci z Evropské komise, zejména DG Agri a DG Envi a poté byly v krátkosti představeny jednotlivé klíčové projekty všem posluchačům.

Odpolední sekce už byla cílená na jednotlivá zaměření a přednášelo se a diskutovalo ve třech simultánních pracovních skupinách. Prezentoval jsem zde i naše pokroky v rámci řešení projektu CircAgro. Ve finále přišla krátká zhodnocení jednotlivých sekcí a neformální setkání všech účastníků na stojáka u kulatých stolů.

Nejdůležitějšími informacemi ze setkání bych považoval představení dalšího evropského rámcového programu Horizon Europe (2021 – 2024) v kontextu zaměření na řešení specifických problémů v ochraně životního prostředí v rámci nakládání s nutrienty v oblasti cirkulární ekonomiky spolu s odpadovým hospodářstvím a zemědělstvím + snahu Evropské Unie o klastrování velkých evropských dotačních projektů a jejich výstupů ve snaze dosáhnout ucelené a multidisciplinární výsledky těchto projektů podporovaných v rámci Evropské Unie s okamžitým přesahem do legislativy a praxe.

Ing. Marek Holba