Recyklace odpadních vod v českých podmínkách

8. 11. 2022

Recyklace vody & energie

Dále pak postup výběru a hodnocení optimálního řešení s využití kritérií udržitelnosti. V příspěvku jsou pak uvedeny i největší překážky recyklace, konkrétní legislativní zábrany a možné způsoby, jak recyklace a udržitelné chování dostat do praxe. Významným prvkem je hodnocení rizik.