Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd

20. 10. 2015

ASIO, spol. s r.o. se účastnilo aktivně, a to přednáškou na téma „NASS – Nekonvenční aranžování sanitárních systémů“ autorů - Ing. Karla Plotěného, Ing. Michala Došeka, která shrnovala mimo jiné dosavadní poznatky ze separace žlutých vod , závlahy odpadní vodu a recyklace vod všeobecně.

Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd


Z toho co tam proběhlo pár zajímavých informací z přednášek i kuloárů:
- membránové ČOV – v ČR a na Slovensku ojedinělý jev ve speciálních případech, v Polsku normální stav – desítky městských ČOV jsou s membránami,
- anaerobní membrány – vedle nás se objevují další pokusy zkoumající vyzkoumané,
- naše ASIO SK – prezentovalo rekonstrukci ČOV s využitím flotační jednotky,
- Slováci jsou aktivní v Číně – dodali desítky velkých aktivačních ČOV,
- i na Slovensku je aktuální téma dusík – i Slovensko čeká vytýkací řízení za nesplnění závazků, které měly být splněny do konce roku 2015,
- zajímavost – rozmach výroby amoniaku na začátku první světové války – výbušniny, bojové látky a pak hnojiva … a tím pádem porušení přirozeného koloběhu dusíku,
- železnany – vhodný způsob na ošetření vod z nemocnic (STU – skupina kolem prof. Ing. Miloslava Drtila, PhD.)

No a pak – ani z Tater jsme neodjeli s prázdnou a odvezli jsme si cenu za prvního přihlášeného účastníka a za první zaslaný příspěvek – prostě – zase jsme alespoň trochu něčím vyčnívali.


Ing. Karel Plotěný