S ASIEM Vám Velký zápach nehrozí

16. 8. 2018

Letošní rok si v Londýně a celé vodohospodářské komunitě připomínáme výročí události z roku 1858 zvané Velký zápach ( The Great Stink ). V létě roku 1858 se díky nesnesitelnému zápachu šířícímu se světovou metropolí utvářel názor celé řady profesí od vědců až po stavitele a politiky na likvidaci odpadní vody a rizika s nimi spojená. Viktoriánský Londýn, již v té době velkoměsto s 2,6 miliony obyvatel, byl zasažen vlnou veder, jež trvala celé léto. Řeka Temže znečištěná splašky a odpadními vodami z rozvíjejícího se průmyslu, byla opravdovou stokou a díky vysokým teplotám se stal zápach nesnesitelným. Zároveň v této době převládalo vědomí, že nemoci jako cholera či mor jsou přenášeny vzduchem a právě zápachem ( The miasma theory ), což vedlo ke značnému znepokojení všech vrstev obyvatelstva. Právě i tato událost vedla k poznání, že zdrojem nákazy je pitná voda znečištěná fekáliemi. Hlavním přínosem pro Londýňany bylo však rozhodnutí o výstavbě kanalizačního systému, který začal v roce 1875 odvádět odpadní vody z centrálního Londýna. Součástí systému bylo i několik čerpacích stanic (dvě z nich jsou dnes součástí architektonického English heritage - Abbey Mills Pumping Station ).

Obr.: Fyzik Faraday předává svou vizitku „Otci Temže“ (Zdroj: Wikipedie)

Člověk z 21. století by nejspíše byl paralyzován tehdejším zápachem i mimo období léta roku 1858. Dnes je však míra zápachu, kterou jsme ochotni akceptovat na zcela jiné úrovni. K boji s obtěžujícím zápachem již řadu let pomáhají i technologie dodávané společností ASIO. Za posledních deset let jsme realizovali několik desítek dodávek technologií pro tzv. dezodorizaci, tedy odstranění zápachu. Vlajkovou lodí je technologie fotokatalytické oxidace , jejíž účinnost v odstranění zejména pachových látek souvisejících s nakládáním s odpadními vodami dosahuje téměř 100 %.

Obr.: Dezodorizační technologie AS-PCO (Zdroj: ASIO, spol. s r. o.)

V současné době nabízíme nejenom dodávky technologií, ale také posudky a studie včetně akreditovaných měření a analýz. Dnes nám snad tedy již navzdory vlně veder Velký zápach nehrozí. Ale i v současnosti se v celé řadě lokalit projevuje vysoká teplota zvýšenou produkcí pachových látek. S ohledem na dlouhodobé předpovědi vývoje teplot lze očekávat, že se tyto incidenty mohou opakovat. Dnes však už není třeba žít v zápachu, protože se můžete obrátit na ASIO.

Ing. Ondřej Unčovský
www.cistenivzduchu.cz