Sanhyga 2022

18. 10. 2022

Jak vyplývá z názvu, hlavní náplní je sanitace, a tak i účast je zejména z řad tézetbáků. Jako ASIO v oblasti TZB působíme a tak se i snažíme o aktivní účast – viz přednáška k  šedým vodám .

Z přednášek zabývajících se podobnou tématikou, jaká je předmětem činnosti firmy ASIO NEW, spol. s r.o. by se daly jmenovat přednášky o šedých vodách v Maďarsku (začíná se v Maďarsku také řešit), o řešení HDV ( zasakování srážkových vod ) a o rekuperaci tepla z odpadních vod (zatím jen v pracích doktorandů). Z výčtu vyplývá, že jako firma jdeme dobrým směrem, jen jsme zatím o pár kroků před praxí napřed.

Čeští účastníci tradičně přispěli hned několika přednáškami, a to jak z praxe – zkušenosti z instalací rozvodů vody, tak i teorie – výpočty množství šedých a srážkových vod jako doplněk k vydaným EN na využití srážkových a šedých vod.

Zajímavostí je, že normy kolem šedých vod zmiňované v řadě přednášek začínají být mezinárodním tématem, mimo jiné i na Slovensku a v Maďarsku a to, že původní česká norma ČSN 75 6780 byla oceněna českým normovým „Oskarem“, tj. cenou Vladimíra Lista.

Ing. Karel Plotěný