Separační čerpací stanice AS-PUMP SEP pro Staré Hodějovice

18. 4. 2023

Proběhla dodávka a instalace čerpací stanice se separací pevných částic AS-PUMP SEP na odkanalizování části obce Staré Hodějovice v lokalitě U Veselských. Separace suspendovaných pevných látek, která je využívána v separačních čerpacích stanicích zvyšuje účinnost a spolehlivost celého systému, přičemž umožňuje provozovat čerpadla na vyšší čerpací účinnosti. Instalací čerpadel a separačního modulu, který se v čerpací stanici nachází, se zlepšují provozní podmínky a snižují nároky na údržbu.

čerpací stanice AS-PUMP – SEP se separací pevných částic

Požadavkem investora ve spolupráci s projektantem bylo osadit separační modul v nerezovém provedení, navržený na 20m3/hod. Dalším požadavkem bylo dodat el. rozvaděč vystrojený dle požadavku ČEVAKU a zajišťující dálkovou komunikaci s dispečinkem provozovatele.

Na základě těchto požadavků byl dodán:

  • Separační modul AS-PUMP SEP 10.2/04,2/BZ/600 v nerezovém provedení (ESS) s dvoukanálovým separátorem pevných částic.
  • Čerpadla KSB KRTF-50-216/182UEG-D IE3 s parametry: Q = 25,2 m3/hod, H = 37m, Příkon 6,5 kW.
  • Rozvaděč s řídícím systémem FIEDLER zajišťující komunikaci s dispečinkem provozovatele.

čerpací šachta AS-PUMP – SEP se separací pevných částic

Marek Daněk
Separační čerpací stanice AS-PUMP SEP - ASIO