Šťastnější krávy a spokojenější sedláci díky AS-AQUALOOP

13. 6. 2017

Výsledkem projektu, který byl realizován naším partnerem Christofem Beckerem (zástupcem firmy INTEWA v LU) jsou šťastné krávy a podstatná úspora, která byla překvapením a bonusem, o kterém se na začátku ani neuvažovalo. Tak že příběh o veselých kravách a spokojeném hospodáři.

Statek v Bettbornu a zařízení na úpravu dešťové vody

Náklady na vodu byly přes 10.000 €/rok přičemž cena pitné vody byla jen 1,80 €/m³. Když se analyzovala spotřeba vycházelo to na 2555 m³/rok. Při počtu 100 kusů mladého dobytka, kde se počítalo se spotřebou 70/den/ks. Dešťovky bylo k dispozici 640 m³ ze střech, které měly 800 m², a tak pokrývala jen část spotřeby. Přesto chtěli zemědělci i tuto část vody využít, a tak nastartovali tento projekt.

Statek v Bettbornu a filtr dešťové vody AS-PURAIN


Původní zařízení na dešťovou vodu

Původní zařízení sestávalo z vírového filtru,
kterýměl jen malý výnos (efekt co se týká získané vody z toho co napršelo) a poruchové čerpadlo.

Nový filtr dešťových vod
Starý filtr byl z nádrže o objemu 20m 3 demontován a nahrazen samočistícím filtrem AS-PURAIN 150.

Statek v Bettbornu a nádž + membránová filtrace


Membránová filtrace

Protože střecha dvora je enormně znečištěná,
bylo vyžadováno předčištění sestávající z filtru
před nádrží a následné filtrace na výtlaku ve
formě kartušového filtru. Tento požadavek byl
vyřešen použitím membránové jednotky AS-AQUALOOP , tímto je zároveň srážková voda i hygienicky zabezpečena.

Nádrž na čistou vodu a čerpání do sítě
Po filtraci na mebránách se voda shromažďuje
v nádrži čisté vody o objemu 2000 l. Dodávku do sítě a k napáječkám pak zabezpečí zařízení AS-RAINMASTER Favorit 20 .

Statek v Bettbornu a krávy

Shrnutí
• Popsané řešení je realizováno v regionu, kde sedláci platí za pitnou vodu jen 1,8 €/m³. V jiných regionech stojí voda i 
6 €/m 3 ! Ze zkušenosti víme, že již při dvojnásobné ceně vody se vyplatí takto kompletně vybavená nádrž . Což je dobrá zpráva do budoucna, protože současná lucemburská vláda má v úmysl sjednotit cenu vody pro zemědělce na asi 4 €/m³.
• Sedlák je spokojený a plánuje na základě zkušenosti druhé zařízení – pro starší dobytek.
• No a nesmíme zapomenout ani na šťastné krávy.

Důvody pro spokojenost ?
Při stavbě se zjistilo, že díky netěsnosti v potrubí utíkalo velké množství vody, z potřeby 2555m 3 /rok tak bylo jen 1 120 m³/rok! 5.600,00 €/ročně (56,2 %) bylo tak hned ušetřeno. Pokrytí dešťovou vodou tak zároveň stouplo na cca 77,7 %, a to jen s využitím stávajících střech! Pří úspoře 3 130 €, která vzniká díky využití dešťové vody a investici cca 10 000€ se zařízení zamortizuje za 3,2 roku.

Horst Guggemos,
INTEWA Austria