Strategie NEW i pro TZB

11. 12. 2014

Základní schéma v sobě zahrnuje co největší využití srážkové vody a recyklaci vod a odpadů, a to jak v celkovém, tak i lokálním pohledu. Co nejvíce by se přitom mělo recyklovat přímo u zdroje - tedy v samotném objektu, ve kterém dochází k použití vody.

Cities of future – odvádění použitých vod a uplatnění přístupu NEW

Obr. Cities of future – odvádění použitých vod a uplatnění přístupu NEW

ASIO, spol. s r.o. v duchu této strategie nabízí jak využití srážkových vod, tak i maximální recyklaci použité vody a tepla, a má k tomuto účelu připravenou řadu produktů.

Využití srážkových vod

ASIO, spol. s r.o. má ucelený systém sestávající z  nádrží AS-REWA , filtrace AS-PURAIN zařízení pro distribuci vody AS-RAINMASTER . Při výběru byly respektovány především zásady NEW. Právě proto bylo vybráno zařízení AS-PURAIN, které využije až 97 % srážkových vod protékajících přes filtr. Dalším takovým příkladem je zařízení pro distribuci vody v rámci domu AS-RAINMASTER, které se vyznačuje nejen minimální spotřebou elektrické energie (membránová čerpadla), ale i minimální hlučností (40dB).

Využití srážkových vod s využitím komponentů systému AS-REWA

Obr. Využití srážkových vod s využitím komponentů systému AS-REWA

Využití šedých vod

Zejména pro recyklaci vody v hotelích, wellness centrech, nemocnicích, atd. je určena sestava AS-GW, která v sobě zahrnuje čištění šedých vod (vod ze sprch, koupelen, atd.) pomocí zařízení AS-GW/AQUALOOP nebo AS-SiCLARO a jejich distribuci v objektu pomocí AS-RAINMASTER.

Systém pro recyklaci šedých vod

Obr. Systém pro recyklaci šedých vod AS-GW/AQUALOOP

Sestava pro recyklaci šedých vod AS-GW/AQUALOOP + využití vody dešťové

Obr. Sestava pro recyklaci šedých vod AS-GW/AQUALOOP + využití vody dešťové

Využití tepla z šedých vod

S výhodou se dá získávat teplo z odpadních vod instalací výměníků nebo výměníků a tepelných čerpadel ohřívajících přívod vody, případně určených na ohřev TUV.

Technologické schéma – recyklace vody a energie

Obr. Technologické schéma – recyklace vody a energie

V dnešní době je již velmi aktuální využívat recyklovanou odpadní vodu i energii z ní a šetřit tak provozní náklady v objektech. A právě těmito technologiemi se firma ASIO, spol. s r.o. intenzivně zabývá a je proto schopna Vám nabídnout pomoc při návrzích konkrétních řešení. Budeme se těšit na Vaše poptávky.

Ing. Karel Plotěný