Teambuilding oddělení KVV

10. 6. 2016

Nejprve byli účastníci fyzicky prověřeni, poté se zkoumala odolnost vůči působení alkoholu a empatické schopnosti na vzorcích vín roku 2015. Následně se rozběhla debata na témata: manažer výrobku, ideální obchodník, spolupráce s dalšími odděleními, ideální vedoucí obchodního oddělení atd. Ukázalo se, že stále platí IN VINO VERITAS, protože jsme získali kvalitní zpětnou vazbu a náměty do nejbližšího období…

Teambuilding oddělení KVV _ ASIO, spol. s r.o. Teambuilding oddělení KVV _ ASIO, spol. s r.o.

Alespoň pár myšlenek ze setkání:

- produkt (výrobek) – je jako kůň a jeho manažer se o něj musí starat tak, aby co nejlépe táhl – kdo koně nekrmí a netrénuje, nemůže se divit, že mu umírá a netáhne… hlavním úkolem manažera tedy musí být starost, aby jeho výrobek co nejvíce splňoval představy zákazníka, a tedy aby táhl.

- obchodník – ideální je ten, který nabídne zákazníkovi to nejlepší řešení – vcítí se do jeho potřeb a pomůže mu je vyřešit. Tím následně šetří i náklady na marketing - dobré jméno je to, oč tu jde hlavně, peníze až na druhém místě.

- spolupráce s ostatními odděleními – naopak inovace i marketing musí prodávat, a to tím, že vypiplají produkt a nabídnout ho jako na tácku tomu, kdo ho potřebuje a už dávno na něj má chuť. A tak pak objednávky chodí samy.

- ideální vedoucí obchodu – je takový člověk, který si to zařídí tak, že se všichni starají o své výrobky a zákazníky proto, že je to baví, že umí nabídnout, co zákazníci potřebují, a tím pádem si i vydělají .. a on má čas vymýšlet co nového, jaký teambuilding, co připravit do budoucna.

Teambuilding oddělení KVV _ ASIO, spol. s r.o. Teambuilding oddělení KVV _ ASIO, spol. s r.o.

Ing. Karel Plotěný