Úsporná domácnost 2018

13. 3. 2018

Na MDŽ byla zahájena, v Ostravě, na Černé Louce výstava „Úsporná domácnost“. Nevím, nakolik se shodoval název s obsahem a představami návštěvníků, ale byl to malý stavební veletrh orientovaný na udržitelnost. Hlavní náplní byly OZE – tepelná čerpadla, ohřev vody atd., nízkoenergetické budovy (zateplení budov), auta na elektriku, no a také mimo jiné domovní čistírny odpadních vod .

V podstatě, co se týká náplně, přesně akce propagující vizi ASIO NEW, spol. s r.o., a tak ASIO nemohlo chybět ani v doprovodném programu – přednáška „Voda a úspora provozních nákladů“ ukázala možnosti jak se vypořádat se srážkovými vodami – využití na závlahu, osobní hygienu, jak zabránit haváriím vody, jak recyklovat šedé vody a teplo z nich a jak optimálně řešit odpadní vody s co nejmenšími provozními náklady například AS-ANAZON .

Poznámka k průběhu z trochu jiného soudku – kontakt s návštěvníky výstavy i semináře mě utvrdil v tom, že by bylo dobré, aby stát nějaký způsobem zajistil osvětu – tj. vytvořil oficiální mentální modely, které by nedeformovaly realitu, a tím i nastavil zdravé soutěžní prostředí pro firmy. Tím, že to nedělá nebo je dokonce tím, který deformace vytváří, vytváří tak podmínky pro to, aby byly za účelem prodeje „neověřených“ zařízení byly zpochybňovány oficiální informace, a naopak aby byly opomíjeny podstatné skutečnosti - viz dotazy na kvalitu pitné vody ve veřejné síti, přehnané nelogické požadavky na decentrál a v kontrastu neúměrný postoj např. co se týká nutrientů ve srovnání zemědělství x komunál.

Co mne obohatilo, byla schůzka s pracovníky „fondu“ – budiž MŽP pochváleno za iniciativní postoj k podpoře udržitelnosti. Udělali jsme si tak inventuru v tom, u kterých z našich výrobků a technologií si investor může sáhnou na dotaci:

  • využití srážkových vod – stále běží „DEŠŤOVKA“ pro rodinné domy a překvapivě je její využití jen „postupně“ probíhající - ASIO NEW v této oblasti nabízí i pomoc se zpracováním žádostí… a také celou škálu výrobků na dešťové vody AS-REWA a na šedé vody AS-GW/AQUALOOP;
  • využití srážkových vod pro obce, pro veřejné budovy – je možné v rámci OPŽP a to až do února 2019, mimo jiné by šly v této výzvě výhodně aplikovat i propustné povrchy (TTE-rošty);
  • domovní ČOV – stále ještě není vyčerpána suma určená na skupiny domovních čistíren odpadních vod;
  • zařízení na recyklaci tepla z odpadních vod AS-SPRCHA atd. – výzva běžící dokonce do roku 2021 – Nová zelená úsporám – výzva 100.

Nová zelená úsporám

Ing. Karel Plotěný