Využívání šedých vod v praxi – bytový dům Jiříkov

16. 8. 2019

Šedé vody

Najdou se však nadšenci, průkopníci ochotní technologie vyzkoušet a díky tomu se sbírají zkušenosti z provozu. Potěšitelné je, že zatím všechny realizované známé dodávky vyzněly lépe, než se předpokládalo a rezervovaný přístup se tak daří pomalu měnit tím, že přibývá ověřených informací z reálných projektů (Botanica, Jiříkov, S-port), které jsou zaměřeny na sportovní areály, hotely, a dokonce i bytové domy.

Čištění a využívání šedých vod pro bytový dům pro 32 osob – akce Jiříkov

Pro čištění šedých vod ze stávající stavby bytového domu je použita čistírna šedých vod AS-GW/AQUALOOP 30 umístěná v suterénu objektu v podobě 2 plastových nadzemních nádrží reaktoru, kde je voda předčištěna a přes MBR ultrafiltrační membránu vyčištěna a akumulována v samostatné nádrži. Dodávka vody do domu je zajištěna provozní a monitorovací jednotkou AS-RAINMASTER FAVORIT 40. Čistírna je umístěna v suterénu v technické místnosti.

Obr. 1: Schéma využití šedých vod

Denní množství šedých vod 1300 l/den (uvažováno s 50 l/EO) tj. 584,0 m 3 /rok.

Šedé vody přitékající na čistírnu jsou ze sprch, van a umyvadel provozního objektu. Z hlediska jejich znečištění byla při návrhu uvažována biochemická spotřeba kyslíku BSK 5 = 110 mg/l, CHSK Cr = 225 mg/l a bakteriální znečištění jako Escherichia coli (E. coli) 10 8 KTJ/l.

Obr. 2: Schéma využití šedých vod v bytovém domě

Tab.3 : Parametry vstupní a vyčištěné vody podle skutečnosti

Závěry z praxe

Na této konkrétní lokalitě ovlivňují kvalitu nátoku vody z praček (vysoké CHSK i P), na druhé straně je zřejmé, že MBR, které je použito na čištění těchto vod, vodu vyčistí po stránce chemické na úroveň vody pro zasakování, případně i z hlediska ukazatelů tř. III pro vypouštění do vod povrchových (tj. splní nejpřísnější – zbytečně přísné – parametry), dokonce i sníží úroveň E-coli bakterií na úroveň např. vod pro koupání (v případě dalšího hygienického zabezpečení, např. UV je pak zabezpečení bezkonfliktní i pro jiné použití).

Ing. Karel Plotěný