Výzva č. 7/2021 Domovní čistírny odpadních vod

11. 10. 2021

O finanční podporu mohou žádat obce (od 01.11.2021). Podpora slouží objektům sloužící k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovám ve vlastnictví dané obce. Na podporu je alokováno 300 mil. korun, díky nimž by mělo být pořízeno více než 3 000 domovních čistíren odpadních vod pro více než 10 000 obyvatel. Letošní výzva oproti minulé rozlišuje pouze dvě kategorie maximální výše dotace, a to pro 1 až 15 obyvatel činí 150 000 korun a pro 16 až 50 obyvatel jsme ji navýšili z původních 240 000 na 300 000 Kč.

ASIO NEW, spol. s r.o. má pro podmínky v této výzvě připravenou čistírnu odpadních vod AS-MONOcomp, která jak po technické stránce, tak legislativní stránce podmínky výzvy splňuje. Navíc je konkurenceschopná jak po stránce investičních, tak i provozních nákladů. Například jsou minimalizovány náklady na odvoz kalů použitím odvodňovacího zařízení přímo na čistírně.

čistička odpadních vod AS-MONOcomp
čistička odpadních vod AS-MONOcomp

Ing. Karel Plotěný