Za zápachem k jezeru Michigan

23. 4. 2016

Měl jsem tu čest zúčastnit se bienální konference Odors and Air Pollutants 2016, která je pořádaná organizaci WEF (Water Environmetn Federation). Konference se konala v Milwuakee a jedná se zřejmě o největší světovou konferenci na téma zápachu . Už na začátku mohu zhodnotit, že se jednalo o nevšední zážitek.

Město Milwaukee leží ve státě Wisconsin u jezera Michigan na severovýchodě USA. Město má cca. 600 tis. obyvatel (vida, řekl jsem si, jedu do takového amerického Brna). Milwaukee je v USA všeobecně známo pro dvě věci: pochází odsud pánové Harley a Davidson a byl zde vyroben jejich první motocykl, ale ještě možná známější je jako pivovarnické srdce USA. Sídlí zde celá řada velkých a malých pivovarů, které zásobují velkou část USA a Kanady. Je to dáno tím, že v 18. století přišlo do Milwaukee velké množství německých přistěhovalců. I z tohoto důvodu Středoevropan narazí na podobnost s rodným krajem, což asi v jiných částech USA není tak obvyklé - město je plné hospod (opravdu hospod, nikoliv barů) s širokou nabídkou točených piv, podávají se wursty a preclíky a zní v nich polka.

A protože pivovary potřebují hodně vody a voda potřebuje upravit, tak se Milwaukee stalo také centrem vodohospodářských firem. Sídlí zde přes 200 společností zabývajících se technologiemi a poradenstvím v oblasti nakládání s vodou a také tomu odpovídá oborové zastoupení na místních univerzitách. Z výkladu zástupkyně jedné z nich (Marquets University) bylo znát nadšení pro propojování studentů, vědců a komerčních subjektů. Společně vytvořili organizaci Global Water Port – The Water Council , která pomáhá začínajícím firmám prosadit své nápady, propojovat je s výzkumnou sférou a jinak podporovat rozvoj oboru. Mimochodem tzv. Velká jezera – pětice jezer na americko-kanadské hranici, z nichž u břehu jednoho leží Milwaukee – představují 20 % celkových zásob sladké vody na Zemi.

Odors a Air Pollutants 2016

Vlastní konference Odors a Air Pollutants se konala v rozsáhlém kongresovém areálu v centru Milwukee. Programu se účastnilo od pondělí do čtvrtka 230 posluchačů, vystavovalo 35 firem, a to převážně z oblasti monitoringu a potlačování zápachu, provozovatelů vodohospodářské infrastruktury a poradenských firem. V nabitém programu konference běžely 2-3 sekce najednou a bylo několikrát obtížné zvolit, na jakou přednášku se vydat. Nemá smysl se zabývat konkrétními příspěvky, ale obecně lze říci, že velká většina příspěvků, které jsem si vybral k zhlédnutí, byla na velmi vysoké úrovni. Naprosto úžasné (z pohledu účastníka odborných akcí pořádaných v ČR) bylo zcela přesné dodržování časového rozpisu konference. Všichni přednášející měli své příspěvky připravené tak, aby se přesně vešli do časových limitů, a to včetně otázek z pléna, a tak jedinou prací předsedajících bylo případné omezení počtu otázek. Nebyl tedy problém přecházet mezi jednotlivými sekcemi, a to i ve chvílích, kdy běžely tři na jednou, protože všechny příspěvky perfektně navazovaly. Skoro se chce říci: proč toto u nás nejde? Dále je nutno ocenit velmi vysokou úroveň naprosté většiny příspěvků, jež často poskytovaly velice dobrý vhled do problematiky, včetně dat, výpočtů. V kombinaci s obsáhlým sborníkem (většina prací 20-30 stran) se jedná o velice dobrý zdroj informací. Jako účastníkovi řady oborových akcí v ČR, kde se často jedná pouze o komerční prezentaci sponzorů, mi toto přišlo zcela ohromující.

Z odborného hlediska je zřejmé, že hlavním problémem v oblasti zápachu v USA je sirovodík a další pachové látky na bázi síry a převládající technologií filtrace na aktivním uhlí a různé způsoby biologického odstraňování (biofiltry, zkrápěné kolony apod.). Potěšující bylo setkání s americkým zástupcem firmy Neutralox, kterou ASIO, spol. s r.o. v ČR zastupuje.

Odors a Air Pollutants 2016

Ing. Ondřej Unčovský