Zahuštění a následné odvodnění kalů pro ČOV - dehydrátor

25. 3. 2012

Spirálový dehydrátor slouží k zahušťování a následnému odvodnění kalů. Zařízení je malé a lehké a může pracovat v automatickém provozu s minimálními nároky na údržbu. Sušina zahuštěného kalu se pohybuje v rozmezí 15 -18% u biologického kalu, u průmyslových aplikací dosahuje sušina kalu v rozmezí 15 - 30%. Zařízení je vyráběno v několika typových řadách a díky svým nízkým investičním i provozním nákladům je vhodné zejména pro průmyslové čistírny a pro komunální čistírny od 500 do 10 000 EO. Další velkou předností tohoto zařízení je schopnost zahušťování sekundárního kalu přímo z aktivace, čímž při návrhu nové ČOV mohou odpadnout náklady na výstavbu uskladňovacích nádrží.

Výhody AS-DEHYDRÁTORU

- snížení stavebních nákladů
Spirálový dehydrátor obsahuje zahušťovací zónu, která eliminuje potřebu zahuštění kalu před nátokem do zařízení. Odvodňovací buben vytváří s doplňkovými zařízeními kompaktní konstrukci, která umožňuje minimalizovat požadavky na prostor.
- snížení provozních nákladů
Spirálový dehydrátor je konstruovaný tak, že je chráněný proti zanášení. Minimalizují se tím nároky na oplachovou vodu – spotřeba oplachové vody cca. 10 litrů na m 3 odvodněného kalu. Spotřeba energie je u Spirálového dehydrátoru také ve velmi dobrém poměru vůči výkonu (~0,1 kWh/m 3 odvodněného kalu).
- efektivní odvodnění
Zařízení odvodňuje kal s nízkou koncentrací sušiny přímo z aktivace a produkuje kalový koláč s obsahem sušiny od 15-25%.
- 24 hodinový automatický provoz bez obsluhy
Spirálový dehydrátor má automatické dávkovaní chemikálií a celého procesu zahuštění a odvodnění. Výsledkem je automatický provoz s minimálními nároky na obsluhu (cca 5 min/den).

Společnost ASIO, spol. s r.o. realizovala již celou řadu instalací, tohoto zařízení na zahušťování a následné odvodnění kalů, na komunálních a průmyslových ČOV. Vzhledem k trvalému růstu nákladů na odvoz a likvidaci kalu také roste obliba Spirálového dehydrátoru mezi provozovateli, investory a projektanty ČOV. Díky nízkým provozním nákladům, jednoduché obsluze, malým prostorovým nárokům a zároveň jasně vyčíslitelným přínosem pro celkové hospodaření ČOV, je AS-DEHYDRÁTOR jasnou volbou pro menší a střední ČOV.

Ing. Ondřej Unčovský