Záznam z webináře na téma "Srážkové a šedé vody"

14. 9. 2020

Šedé vody

Recyklace vody & energie

Cech topenářů a instalatérů České republiky připravil ve spolupráci s ASIO nový webinář z oblasti zdravotechniky na téma "Srážkové a šedé vody".

Na dotazy k tématu srážkových vod šedých vod odpovídají Ing. Jakub Vrána, Ph.D. z Vysokého učení technického v Brně, Fakulty stavební, Ústavu technických zařízení budov, předseda sekce Oborové Cechu topenářů a instalatérů České republiky a Ing. Karel Plotěný, jednatel ASIO NEW a ASIO TECH, spol. s r.o., zástupce vedoucího ve skupinách EOV a ČAO, člen CTI ČR.

Záznam webináře najdete na ASIO YouTube .