Čistírna odpadních vod AS-TOP WASH

Čistírna odpadních vod AS-TOP WASH je zařízení určené na úpravu a čištění odpadních vod vzniklých při mytí automobilů…

Získejte informace o produktu

Čistírna odpadních vod pro myčku aut ČOV AS-TOP WASH je navržena pro kontinuální provoz, který je řízený hladinovými snímači instalovanými v podpodlahové čerpací jímce a v akumulační nádrži přečištěné vody. Je-li nedostatek vody v akumulační nádrži přečištěné vody, sepne čerpadlo podzemní čerpací jímky, které čerpá odpadní vodu (dále jen OV) do čistírny a tím se automaticky zapne funkce ČOV. V případě potřeby předčištěné vody a absence OV v podpodlahové čerpací jímce je do akumulační nádrže přečištěné vody automaticky napouštěna tlaková voda z řádu. Přečištěná voda může být využívána pro opětovné použití při mytí aut nebo vypouštěna do kanalizace, je-li to v místních podmínkách přípustné.

Popis technologie

Odpadní voda z mytí aut natéká přes sběrný žlábek s hradítky (1) do sedimentační nádrže (2,3), jejíž poslední část tvoří čerpací jímka (4). V sedimentační jímce je odpadní voda z velké části zbavena mechanických, plovoucích i usaditelných látek. Také zde dochází k separaci lehkých kapalin.
Z čerpací jímky (4) je odpadní voda čerpána pomocí čerpadla (ponorného nebo sacího) do sedimentačního reaktoru (9). Do reaktoru odpadní voda natéká přes trubkový směšovač (7), ve kterém dochází ke smíchání OV s provozními chemikáliemi (8). Provozní chemikálie jsou do směšovače dávkovány pomocí speciálních dávkovacích čerpadel, které zajistí rovnoměrné dávkování, tak aby došlo ve směšovači ke koagulačně flokulačnímu procesu. Ten způsobí navázání látek obsažených v odpadní vodě na sebe a následnému shluknutí do vloček. Tyto vločky sedimentují v kónusu na dně reaktoru, kde se hromadí a následně jsou manuálně v pravidelných intervalech přepouštěny do sedimentační nádrže (2).
Odsedimentovaná voda, zbavená nečistot je pak ze sedimentačního reaktoru (9) odváděná do akumulační nádrže přečištěné vody (11). V případě potřeby může být zařízení doplněno o dočišťovací filtr (10), který dočišťuje odtékající vodu za reaktorem a instaluje se přímo do akumulační nádrže (11). Přečištěná voda z akumulační nádrže (11) je využívána pomocí AT-stanice (12).
V případě, že je dostatek přečištěné vody v akumulační nádrži (11), je odpadní voda z čerpací jímky (4) gravitačně odváděna do kanalizace (6) – volitelně přes sorpční filtr (5).
V případě, že je nedostatek přečištěné vody v akumulační nádrži (11) a není k dispozici odpadní voda z čerpací jímky (4) je akumulační nádrži (11) automaticky dopouštěna tlakovou vodou z řádu.

AS-TOP WASH_technologicke_schema

AS-TOP WASH_pritok AS-TOP WASH_odtok

Ke stažení

PDF

AS-TOP-WASH-prospekt

PDF 2,1 MB, 22. 3. 2012
PDF

AS-TOP-WASH-0,5-dispozice

PDF 65,8 kB, 22. 3. 2012
PDF

AS-TOP-WASH-1,0-dispozice

PDF 68,7 kB, 22. 3. 2012
PDF

AS-TOP-WASH-1,5-dispozice

PDF 69 kB, 22. 3. 2012
PDF

AS-TOP-WASH-2,0-dispozice

PDF 70,2 kB, 22. 3. 2012
PDF

AS-TOP-WASH-2,5-dispozice

PDF 70 kB, 22. 3. 2012
PDF

AS-TOP-WASH-3,0-dispozice

PDF 70,5 kB, 22. 3. 2012
DWG

AS-TOP-WASH-0,5

DWG 379 kB, 22. 3. 2012
DWG

AS-TOP-WASH-1,0

DWG 384 kB, 22. 3. 2012
DWG

AS-TOP-WASH-1,5

DWG 386 kB, 22. 3. 2012
DWG

AS-TOP-WASH-2,0

DWG 385 kB, 22. 3. 2012
DWG

AS-TOP-WASH-2,5

DWG 387 kB, 22. 3. 2012
DWG

AS-TOP-WASH-3,0

DWG 385 kB, 22. 3. 2012
DWG

AS-TOP-WASH-technologické schéma

DWG 532 kB, 22. 3. 2012
DWG

AS-WASH-PP-nádrž

DWG 366 kB, 22. 3. 2012
DWG

AS-WASH-PP-1,0-nádrž-aku

DWG 281 kB, 22. 3. 2012
DWG

AS-WASH-PP-1,5-nádrž-aku

DWG 196 kB, 22. 3. 2012
DWG

AS-WASH-PP-2,0-nádrž-aku

DWG 196 kB, 22. 3. 2012
DWG

AS-WASH-PP-3,0-nádrž-aku

DWG 200 kB, 22. 3. 2012
DWG

AS-WASH-PP-4,0-nádrž-aku

DWG 196 kB, 22. 3. 2012