Indikátory AS-LABKO

Zařízení na indikaci vrstvy oleje a tuku na hladině pro lapáky tuků a odlučovače lehkých kapalin…

Získejte informace o produktu

Zařízení na indikaci vrstvy oleje a tuku na hladině pro lapáky tuků a odlučovače lehkých kapalin.

  • návrhy vychází z EN 858-1 a 2
  • monitoruje vybrané hladiny oleje, kalu a kapalin
  • předchází haváriím
  • indikuje potřebu údržby – spoří náklady
  • snižuje potřebu dohledu


Monitorovací přístroje snímají hladinu v odlučovačích lehkých kapalin a lapácích tuků a mohou indikovat potřebu vyprázdnění zachyceného oleje a tuku. Tj. indikují potřebu likvidace odpadů tak, aby to bylo ekonomické a ekologicky bezpečné.

Kontrolní jednotka i sondy byly ověřeny podle ATEX nařízení 94/9/EC pro použití ve výbušném prostředí.

Sestava na indikaci oleje na hladině AS-LABKO OilSET-1000

Zařízení AS-LABKO OilSET 1000 je určeno pro odlučovače a lapáky a indikuje, pokud je nebezpečí úniku zachycených ropných látek/olejů do kanalizace.

AS-LABKO SandSET-1000 - zařízení na indikaci úrovně kalu a písku

AS-LABKO SandSET 1000 je komplet určený k detekci úrovně vrstvy písku nebo kalu v nádrži. Sonda SET/S2 dává signál, pokud je kal nebo písek mezi ultrazvukovými čidly. Sonda nevyžaduje žádnou kalibraci nebo nastavení. Stačí umístění do určité výšky.

AS-LABKO SET-2000 Oil/Sludge - zařízení na indikaci se dvěma čidly

Zařízení je vybaveno dvěma čidly, jedno indikuje vrstvu oleje a druhé výšku kalové vrstvy (to, že mezi ultrazvukovými čidly je kal).

AS-LABKO SET/OSK2 - čidlo pro umístění do nádrží

Čidlo indikuje vrstvu oleje na hladině čerpací šachty nebo nádrže.

AS-LABKO SolarSET - jednotky na solární energii

Jednotka indikuje vrstvu oleje na hladině odlučovače v místech, kde není elektrický proud. V případě hlášení poruchového stavu vysílá jednotka SMS zprávu na mobilní telefon uživatele. SolarSET obsahuje OilSET 1000 12VDC sondu na hlášení poruch, komunikační jednotku Labcom 12VDC, baterii a solární panel.