Detekční systém úniku lehkých kapalin AS-DETECTOIL

Unikátní detekční zařízení určené ke zjišťování přítomnosti ropných látek na hladině vody. Zařízení bylo testováno ve spolupráci s Ústavem J.Heyrovského v Praze…

Získejte informace o produktu

Unikátní detekční zařízení určené ke zjišťování přítomnosti ropných látek na hladině vody. Zařízení bylo testováno ve spolupráci s Ústavem J.Heyrovského v Praze.

Zařízení je využitelné, jak v průmyslu (energetika, olejová hospodářství ap.), tak i v odlučovačích ropných látek jako kontrolní a bezpečnostní systém.

Popis zařízení

Zařízení sestává se sondy o rozměrech 80 x 65 x 95 mm, vyhodnocovacího přístroje o rozměrech 125 x 114 x 174 mm a výstupu pro instalaci signalizačního zařízení (zvonek, světlo).

Princip

Zařízení registruje okamžitě přítomnost olejové skvrny na hladině (např. tl. vrstvy 0,1 mm zaregistruje do 0,3 s). Registrace probíhá na principu měření elektrochemických jevů probíhajících na fázovém rozhraní (patentově chráněno).

Výhody

Uvedený princip umožňuje spolehlivý a téměř bezúdržbový provoz. Jeho instalace je jednoduchá a zařízení lze instalovat v prostředí s nebezpečím výbuchu. Díky rozměrům sondy lze zařízení instalovat např. i do vrtů nebo na odbočky z potrubí.

Možnost dodání

  • Základní typ - AS-DETECTOIL je určen pro běžnou potřebu, např. jako přídavné zařízení pro odlučovače ropných látek ap.
  • Rozšířený typ - AS-DETECTOIL PROFI je určen pro průmyslové podniky a tam, kde je třeba zabezpečit 100% kontrolu. Typ PROFI - vylučuje sám chybná měření.

Provedení - s připojením na síť 220/50 Hz.

Ke stažení

Obecné

PDF

Návod k obsluze a údržbě

PDF 553 kB, 22. 8. 2016

Certifikáty

JPG

Prohlášení o shodě

JPG 427 kB, 22. 8. 2016