Recyklace bazénových vod v lázních Bechyně

Dodávka technologie k provedení recyklace vod z bazénové technologie v lázních Bechyně…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje

Místo realizace:                 Lázně Bechyně
Investor:                           Wero Energy a.s., Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1
Dodavatel technologie:       ASIO TECH, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Termín realizace:               2020
Kapacita recyklace vody:    20 m3/den

Účel realizace (stavby)

Dodávka technologie k provedení recyklace vod z bazénové technologie v lázních Bechyně.



Princip technologie (čištění odpadních vod)

Technologie AS-POOLREC je vystavěna na systému dvoustupňové membránové filtrace včetně několikastupňové předúpravě pracích vod z bazénové pískové filtrace. Výsledný produkt je křišťálově čistá voda splňující parametry vyhlášky 238/2011 Sb. a v relevantních ukazatelích také vyhlášky 252/2004 Sb. Technologie je zároveň plně kompatibilní s normou DIN 19645 Typ 1 - Wasser zum Einsatz als Füllwasser und Filterspülwasser.
Recyklační systém AS-POOLREC řeší kromě odstranění veškerých bakterií, virů a obecně mikrobiálního znečištění také radikální snížení TOC, CHSKMn, konduktivity, dusíkatých látek a celkové tvrdosti vody.