Recyklace vod z bazénové technologie (Relaxační centrum – SPORTIS Žďár nad Sázavou)

Navrhovaná technologie recyklace vod v relaxačním centrum – SPORTIS Žďár nad Sázavou je vystavěna na systému dvoustupňové membránové úpravy včetně několikastupňové předúpravě pracích vod z bazénové pískové filtrace…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje

Místo realizace:              k.ú. Město Žďár
Investor:                        SPORTIS, příspěvková organizace,
                                     Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Dodavatel technologie:    ASIO TECH, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Termín realizace:            2022


Účel realizace (stavby)

Navrhovaná technologie recyklace vod v relaxačním centrum – SPORTIS Žďár nad Sázavou je vystavěna na systému dvoustupňové membránové úpravy včetně několikastupňové předúpravě pracích vod z bazénové pískové filtrace. Výsledný produkt je voda plně splňující parametry vyhlášky 238/2011 Sb., 
Vzhledem k charakteru vod a požadavek na bezpečnost výsledného produktu je systém navržen jako několika bariérový (mimo jiné také v souladu s odkazem na zahraniční a v našich podmínkách odbornou veřejností respektované normy – zejména pak německou DIN 19645 Wasser zum Einsatz als Füllwasser und Filterspülwasser).

Recyklace vod z bazénové technologiePrincip technologie (čištění odpadních vod)

Voda z praní bazénových filtrů jednotlivých okruhů je převedena do akumulační nádrže. První část pracích vod v přednastaveném čase dle řídícího systému bude odpuštěna do kanalizace. Poté se automaticky otevíráním/uzavíráním ventilů odpadní voda je vedena do akumulaci. Systém otevíraní a zavírání armatur je plně nastavitelný dle místních poměrů na dotykovém displeji řídícího systému. Výška hladiny vody v akumulační nádrži je střežena a řízena nerezovým tenzometrem 4–20 mA spojeným přes rozhraní s řídícím systémem. Akumulační nádrž je také vybavena havarijním přepadem do stávající kanalizace.
Z akumulační nádrže je voda čerpána horizontálním čerpadlem přes průtokoměr na systém automatické diskové filtrace. Následně voda směruje na dvojici filtrů s modifikovaným sorpčním materiálem. Následně je voda vedena na primární membránovou jednotku, která vybavena UF modulem s 20 nm póry pro separaci nerozpuštěných a koloidních látek. Pouze rozpuštěné látky (o velikosti molekul menších, než je pórovitost membrány) a voda prochází skrze membránu, ostatní látky jsou zachycovány na jejím povrchu.
Voda z primární membránové jednotky je vedena do akumulační nádrže, odkud je čerpána přes UV lamu na sekundární membránovou jednotku. Voda je následně doupravena roztokem NaOH na odpovídající pH dle potřeby provozovatele a taktéž dochlorována roztokem NaClO – dle potřeb provozovatele. Reakce proběhne v akumulačně reakční nádrži – RAN. Voda je následně vedená do akumulační nádrže, která je vybavena tenzometrem 4–20 mA. Z akumulační nádrže AN 2 je voda čerpána distribučním čerpadlem přes solenoidní ventily do stávajících akumulací.