Úprava vody z řeky Lužnice

Dodávka technologie k provedení úpravy vody z řeky Lužnice pro zásobovaní areálu lázní Bechyně…

Identifikační údaje

Místo realizace:                  Lázně Bechyně
Investor:                            Wero Energy a.s., Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1
Dodavatel technologie:        ASIO TECH, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Termín realizace:                2020
Kapacita úpravny vody:       5 m3/hod


Účel realizace (stavby)

Dodávka technologie k provedení úpravy vody z řeky Lužnice pro zásobovaní areálu lázní Bechyně
Princip technologie
Voda z řeky je čerpána čerpadlem přes odkalovací hydrocyklon, který separuje z vody vetší částice.. Voda následuje do stávající studny. Do stávající studny je taky přiváděna voda z podzemních zdrojů, která prochází přes diskovou filtrací a tlakový filtr TF s pyroloxovou náplní.
Ze stávající studny voda je čerpána čerpadlem na předúpravu přes automatický diskový filtr s porozitou 130 µm, filtrací na aktivním uhlí, dále – přes úpravu pH, dávkování NaClO, koagulantu a následuje do reakční nádrže. Dále voda je tlakově vedena na plně automatickou ultrafiltrační jednotku AS-MEMBR UF. Jednotka je vybavena ultrafiltračním modulem, který obsahuje hydrofilní membrány typu multikanálových dutých vláken s 20 nm póry a průměrem vlákna 0,9 mm, pro separaci nerozpuštěných a koloidních látek. Pouze rozpuštěné látky (o velikosti molekul menších, než je pórovitost membrány) a voda prochází skrze membránu, ostatní látky jsou zachycovány na jejím povrchu. Membrána je zpětně proplachována čerpáním filtrované vody v opačném směru (BackWash). Pro lepší účinnost čištění automaticky se provádí CEB – chemicky obohacený zpětný proplach během kterého probíhá dávkovaní NaOH a H2SO4.
Systém úpravy vody je navržen tak, aby byl schopen filtrovat říční vodu o maximálním průtoku 5 m3/h. Upravená voda se akumuluje v akumulační nádrže. Z AN je voda čerpaná do spotřeby pomocí podávacích čerpadel ATS. Systém je řízen přes PLC s dotykovým displejem.