Úpravna vody Prosiměřice

Rekonstrukce a modernizace technologie úpravy vody ve stávajícím objektu…

Identifikační údaje

Místo realizace:                k.ú. Prosiměřice
Investor:                          TREPART s.r.o., Pištěkova 782/3, Chodov, 149 00 Praha 4
Dodavatel technologie:      ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Termín realizace:              2018


Účel realizace (stavby)

Rekonstrukce a modernizace technologie úpravy vody ve stávajícím objektu.

Úpravna vody Prosiměřice

Princip technologie

Princip úpravny spočívá v předfiltraci hrubých nečistot, oxidaci iontů NH4 as Fe2+, korekcí pH a mechanickou dvojstupňovou filtrací pro odstranění železa, následným odstranění organických látek na aktivním uhlí a snížení solnosti pomocí částečného průchodu reverzní osmózou. Úpravna je koncipována pro diskontinuální průtok během praní filtrů. Úpravna pracuje v automatickém režimu. Řízení a monitoring úpravny je dálkový pomocí webového rozhraní.