Úpravna vody z vrtů na vodu pitnou pro resort Opatov na Moravě

Dodávka technologie k provedení úpravy vody z vrtů na vodu pitnou pro zásobovaní resortu OPATOV…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje

Místo realizace:                k.ú. Opatov na Moravě
Investor:                          S-Universal s.r.o., Palackého třída 516/16, 612 00 Brno
Dodavatel technologie:      ASIO TECH, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Termín realizace:              2022


Účel realizace (stavby)


Dodávka technologie k provedení úpravy vody z vrtů na vodu pitnou pro zásobovaní resortu OPATOV
Parametry úpravny vody z vrtu


Princip technologie

Voda je do objektu úpravny vody přiváděná z vrtů do směšovací nádrže surových vod. Surová voda je z nádrže čerpána čerpadlem přes manuální diskový filtr.  Voda je dále čerpána přes impulzní vodoměr na augetinový filtr. Za filtrem je do protékající vody dávkována provozní chemie – NaOH a NaClO. Po nadávkování provozní chemie je voda vedena do reakčně-akumulační nádrže. Následně voda směřuje na 2 pyroloxové filtry. Po filtraci přes pyroloxové filtry voda odchází do akumulačních nádrží pitné vody. Pitná voda z akumulačních nádrží je čerpána do spotřebiště pomocí ATS.