Záznam z webináře "Recyklace šedé vody"

Datum: 28.10.2019
obrázek
Podívejte se na záznam z webináře, který se zabývá problematikou recyklace šedé vody.

Recyklace šedé vody je dobrý způsob, jak hospodařit s vodou. Pomáhá snižovat poptávku po vodě z povrchových a podpovrchových zdrojů. V rámci webináře jsou prezentovány praktické zkušenosti z projekčního zpracování a z realizace čistíren šedých vod na konkrétních ukázkách a související řešení s čištěním šedých vod (např. ostrovní domy, využití tepla). Dozvíte se také, jaká vstupní data jsou potřeba pro přípravu návrhů a legislativní pohled na tuto problematiku.

Záznam z webináře najdete na našem YouTube kanále: https://youtu.be/Z6aWmlcmdhY 

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required