Průmyslová čistírna odpadních vod PWO

Datum: 10.4.2018
obrázek
Požadavkem zákazníka (výrobce komponentů pro automobilový průmysl) bylo vyčištění průmyslových odpadních vod.

Požadavkem zákazníka (výrobce komponentů pro automobilový průmysl) bylo vyčištění průmyslových odpadních vod, které vznikají při úklidu výrobních hal, na takovou kvalitativní úroveň, aby mohly být vypouštěny v souladu s kanalizačním řádem města.

ČOV průmysl

Zařízení ČOV byla umístěna na ocelovou lávku. Technologie čištění je založena na procesu sedimentace a je doplněna kalovou koncovkou. Výstupem čištění je chemicky vyčištěná průmyslová odpadní voda a odvodněný chemický kal.

Ing. Jan Říha, Ing. Michaela Benešová

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required