20 let výročí od založení firmy Martin Membrane Systems

25. 7. 2017

Náš dlouhodobý obchodní partner Martin Membrane Systems, který nám mimo jiné dodává deskové membránové moduly pro naše čistírny odpadních vod oslavil minulý týden dvacetileté výročí od založení firmy. I my jsme se vydali do malebného německého městečka Sonneberg popřát našim obchodním partnerům k výročí a prohloubit naše velmi dobré přátelské vztahy. Přijetí bylo velmi přátelské a dobrá atmosféra pokračovala celé odpoledne a večer. Měli jsme možnost sdílet zkušenosti z provozu membránových čistíren odpadních vod v praxi a na výstavě ve výrobní hale si prohlédnout standartní membránové moduly, ale také zajímavosti jako čistírnu odpadních vod s recyklací vody pro antarktickou polární stanici.

čistírna odpadních vod s recyklací vody pro antarktickou polární stanici

Na polární stanici se recykluje většina vody, kal a další odpad z odpadních vod je nutno ze stanice odvézt, aby nebyl narušen tamní ekosystém. Jedná se již o čtvrtou instalaci této technologie na Antarktidě. Další zajímavostí byly membránové bioreaktory pro čištění odpadních vod na lodích. Technické řešení je oproti standartním MBR složitější o to, že prostor na lodích je velmi omezen, proto je většina technologie (předčištění, lapák tuku , případně flotace , MBR) v uzavřených nerezových nádržích a jednotlivé prvky jsou funkčně minimalizovány. I přes všechny těžkosti lodního provedení MBR, pracují membránové moduly v těchto podmínkách spolehlivě až jeden rok bez regenerace.

Martin Membrane Systems _ ASIO

Z návštěvy Martin Membrane systems jsme si odvezli spoustu zážitků i dobrých přátelských rad a zkušeností. Děkujeme za pozvání, a přejeme mnoho úspěchů a těšíme se na spolupráci v dalších letech.

Ing. Jaroslav Lev, Ph.D.