52. konferencia vodohospodárov v priemysle

18. 11. 2021

Tradičně jsme se zúčastnili, i když tentokrát kvůli Covidu jen na dálku. Přednášející byli jako obvykle zástupci ministerstev a VUVH a přednášky především byly takovou inventurou slovenského vodního hospodářství – a to jak z pohledu stavu toků, legislativy, tak i realizovaných akcí.

Dá se říct, že situace je na Slovensku obdobná – v realizaci větších komunálních čistíren nás dohánějí, v řešení venkova jsou stejně jako my mimo realitu (kdyby všichni začali poctivě vyvážet jímky, tak to ČOV nezvládnou a chudí lidé neufinancují), některé obce nebudou mít nikdy dostatek prostředků na centrální řešení (a dotovat neudržitelné projekty by bylo nesmyslné i přesto, že bude k dispozici projektová dokumentace a zpracované PRVK), v průmyslu se situace mění pomaleji, než by bylo potřeba (ale uvažují o integrovaném přístupu ke všem průmyslovými vodám – skvělý námět!!), navíc nově sledované znečištění zhoršuje statistiky, a tak celkový výsledek je, že stav toků se z pohledu dosahování dobrého stavu spíše zhoršuje...

Kladné je, že už se na situaci dívají očima EU a tím pádem se zdá, že vidí reálněji konkrétní nedostatečnosti. Dalším kladem je, že se začínají zabývat srážkovými vodami a opatřeními proti povodním, i když tady jsou mírně proti ČR pozadu. Jen si myslím, že je škoda, že obdobně jako my, čekají, že objeví nějakou zkratku, ale pak zjistí, že je to slepá ulička, ve které už před tím byli Rakušané, Němci… Nechat se nachytřit nechceme, že by známá mužská vlastnost? Ptát se na cestu je přeci pod úroveň. … a máme specifika.

http://www.vodohospodari.sk/52-konferencia

Ing. Karel Plotěný