AS-PULZ - pulzní vypouštěč

14. 7. 2015

Zařízení se pak dá využít na dva účely:
- jako zařízení na diskontinuální vypouštění (cílem je pohyb hladiny v nátokové nádrži),
-jako zařízení na vytvoření rázu v následném zařízení – cílem je hydraulický ráz v potrubí např. za účelem lepšího rozdělení vod např. na filtru.


... více na: http://www.asio.cz/cz/as-pulz