ASIO získalo 3. místo v soutěži IBM Firma roku JmK

15. 10. 2021

IBM Firma roku 2021 Jihomoravského kraje se jmenuje Phonexia a zabývá se vývojem technologií pro řečovou analytiku a hlasovou biometrii. Titul MONETA Živnostník roku 2021 Jihomoravského kraje získal Josef Jůza, který vyrábí a prodává maso a masné výrobky.

IBM Firma roku 2021
zdroj: https://www.firmaroku.cz/

IBM Firma roku 2021 Jihomoravského kraje:
1. Phonexia s.r.o. – vývoj technologií pro řečovou analytiku a hlasovou biometrii (Brno)
2. DAITE s.r.o. – vývoj softwarových aplikací a dodávka technologií pro sportovní haly (Brno)
3. ASIO NEW, spol. s r.o. – vývoj a dodávky vodohospodářských výrobků (Brno)

Cena Hospodářských novin Firma roku 2021 je určena všem firmám v České republice, které splňují následující podmínky:

  • firma podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku
  • společnost má alespoň dvouletou účetní historii
  • obrat společnosti nepřesahuje hranici 1,5 mld. Kč
  • účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
  • nemá v evidenci daňové nedoplatky
  • statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku
  • společnost nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. V hodnocení dosahujeme maximální objektivity a vytváříme zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku.

diplom IBM Firma roku 2021 _ ASIO