Čištění průmyslových odpadních vod

8. 9. 2016

V rámci zpracování projektové dokumentace navrhujeme řešení, ve kterém zohledňujeme požadavky jak investora, tak i požadavky na kvalitu vyčištěné vody předepsané příslušným vodoprávním úřadem. Jsme schopni zajistit realizaci, uvedení do provozu, záruční a pozáruční servis čistírny průmyslových odpadních vod .

Prostřednictvím příspěvku je snaha informovat nejen o technologii a zařízení, které jsme zrealizovali v průmyslovém odvětví v oblasti odpadních vod, ale také o možnostech spolupráce v oblasti návrhů pro úsporu energie , čištění zápachu , minimalizace objemů vzniklých odpadů apod.

Technologie čištění průmyslových odpadních vod

Technologie čištění průmyslových odpadních vod je založena na sedimentačních nebo flotačních procesech čištění.

Lze ji využít např. pro čištění odpadních vod:

 • s obsahem řezných emulzí,
 • z odmašťování,
 • s obsahem kovů,
 • nebo jen pro úpravu pH,
 • ze zpracovávání (pájení) kovových dílců obsahující fluoridové pasty,
 • s obsahem zbytkových barev, lepidel.

Použití a metody čištění průmyslových odpadních vod

Strojně - technologické vybavení a technologický způsob čištění průmyslových odpadních vod lze přizpůsobit průmyslovým odvětvím, např.:

 • automobilový,
 • strojírenský,
 • energetický,
 • papírenský,
 • galvanizovny, lakovny, zinkovny,
 • specifické neutralizační stanice s požadavkem na srážení těžkých kovů nebo jen úpravu pH apod.

Rovněž tak je možno zařadit i další technologie dočištění, která se u konkrétního provozu požaduje, a to je například:

 • čištění zápachu
 • desinfekce vyčištěných vod
 • biologické dočištění
 • další sorpční procesy
 • odvodňovací zařízení na minimalizaci odpadů apod.

V současné době se stále více jedná o zkvalitnění procesů na odstranění zápachu, který je navrhován v rámci komplexního způsobu řešení. Nejen u biologických procesů čištění, ale i u průmyslového čištění lze navrhnout již existují a provozně spolehlivé fyzikálně-chemické technologie využívající ionizace či fotokatalytické oxidace k čištění těchto odpadních plynů.

Společně s návrhem a realizací čištění odpadních vod požaduje investor v některých případech i posouzení a  optimalizaci energické náročnosti výroby . Jsme schopni nabídnout nejen čištění odpadní vody na odtoku z výroby, ale i  úpravu vody na vstupu do výrobního procesu.

Čištění průmyslových odpadních vod
Technologie čištění odpadních vod založena na flotačních procesech

Čištění průmyslových odpadních vod
Technologie čištění odpadních vod založena na sedimentačních procesech

Cílem příspěvku je předat informaci o tom, že pokud se setkáte s požadavkem na čištění průmyslových odpadních vod oblasti povrchových úprav, jsme k dispozici.

Navrhneme konkrétní řešení na základě zkušeností jak s projektováním, realizací, tak i ze zkušeností z provozování čistíren průmyslových odpadních vod.

Ing. Martin Šrámek