Čistírenské vize

1. 4. 2016

V moravské vesničce Zaječí se uskutečnil další ročník ASIO „VIZIO“ semináře. Letošním tématem byla opět řada inovativních a futuristických témat s podtitulem „Čistírenské vize“. Akce se zúčastnila, jak už je zvykem, řada čistírenských expertů jak z řad akademických, tak také z předních vodárenských a čistírenských společností. Cílem bylo rozpoutat diskuze těchto odborníků nad připravenými tématy, získat tak cenné poznatky, vytipovat vhodné náměty pro vývoj a především utužit dobré vztahy se zvanými hosty. Celkový počet dvaceti pěti mimo firemních návštěvníků doplnilo třináct účastníků ASIO.

Čistírenské vize

Program byl rozdělený do čtyř tematických celků.

První část byla věnována okruhu Internet of Things – tedy propojení technologií s internetem se zaměřením na oblast čistírenství.

Druhá oblast s podtitulem Emerging technologies předestřela, jak napovídá její název, několik vybraných vyvíjejících se moderních technologií s předpokládaným uplatněním v praxi - konkrétně se jednalo o elektrochemické procesy, využití granulovaného kalu a odstraňování léků z odpadních vod.

Třetí a poslední přednáškový blok s názvem Villages of Future se zaměřil na koncepci měst či vesnic, ve kterých inteligentní propojení všech částí hraje klíčovou roli, recyklace materiálů na všech úrovních a minimalizace odpadu je samozřejmostí a cílem je maximalizace využití alternativních zdrojů energie, zajištění soběstačnosti a především udržitelný ekologický přístup k životu.

Čistírenské vize

Den „D“

Prezentace byly doprovázeny rozsáhlými a přínosnými diskuzemi k většině prezentovaných témat. Poslední část semináře měla odlišný ráz. Byla inspirována televizním pořadem Den „D“ a po jeho vzoru byla z přítomných ustanovena tříčlenná komise fiktivních investorů. Zbylí hosté byli rozděleni do 4 pracovních skupin. Zadání bylo jasné. Během dvou hodin připravit marketingový plán pro libovolný podnikatelský záměr vycházející z témat, která byla během workshopu prezentována. Všechny skupinky se úkolu zhostily s plnou vervou. Po dvou hodinách příprav byla hra přerušena. A všichni se nadšeně přesunuli do vinného sklípku, kde se posilnili bohatým rautem a rozveselili a odreagovali u vinné degustace, skvěle moderované místním someliérem. Po dalších dvou hodinách, kdy byli všichni příjemně nasyceni a osvěženi, se přistoupilo k samotné obhajobě projektů před komisí investorů. A ukázalo se, že kreativita hostů je nevídaná. Ať se jednalo o koncept snové vesnice „SNOBEC“, aplikaci řas při čištění odpadních vod, separace moči a její odvoz, nebo navýšení produkce bioplynu. Investoři byli tvrdí a měli jasné požadavky, všechny týmy ale přednesly svou obhajobu s velkým nasazením a v několika případech se jim podařilo získat souhlasné „ano“ jednoho nebo dokonce i více investorů. Hra rozpoutala řadu dalších diskuzí k vínu do sklepa. Ačkoliv byla většina témat značně futuristická a v praxi prozatím méně uplatnitelná, řada diskuzí a příjemná atmosféra vinařství Nosreti splnily svůj původní účel a u velké části zúčastněných vyvolaly pozitivní reakci.

Ing. Jana Matysíková