Čistírna odpadních vod Girolata na Korsice – provozní výsledky

12. 9. 2017

Po několika měsících provozu v zimním zjednodušeném režimu, kdy byla v běhu pouze část čistírny odpadních vod (dále ČOV) - SBR a kdy byly výsledky hodnoceny pouze vizuálně, byla uvedena do provozu pro letní měsíce kompletně celá ČOV, nejdříve pouze jedna linka a po odstranění stavebních problémů poté i obě letní linky. Z rozborů odpadní vody na nátoku vyplývá, že voda přicházející na ČOV je asi 1,5krát koncentrovanější, než je běžné u komunálních odpadních vod. I přesto hodnoty na odtoku z ČOV jsou hluboko pod stanoveným limitem a čistírna tedy splňuje vysoké nároky dané umístěním v národním přírodním parku Scandola.

Čistírna odpadních vod Girolata na Korsice – provozní výsledky

Přírodní park Scandola _ čistírna odpadních vod Girolata
Přírodní park Scandola

Čistírna odpadních vod Girolata před uvedením do provozu
Čistírna odpadních vod Girolata před uvedením do provozu

Ing. Antonín Vondruška