Čistírna průmyslových odpadních vod CeramTec v Šumperku uvedena do provozu

16. 1. 2018

V minulém roce byla dokončena instalace čistírny průmyslových odpadních vod (ČPOV) v podniku CeramTec v Šumperku. Závod produkuje výrobky z technické keramiky, které nacházejí uplatnění v progresivních průmyslových oblastech, zejména v automobilovém průmyslu, zdravotnických technologiích a energetice. Navržená technologie má za úkol zredukovat znečištění odpadní vody, která vzniká ve výrobě, aby bylo možné předčištěnou odpadní vodu vypustit do kanalizace.

čistírna průmyslových odpadních vod

Čistírna průmyslových odpadních v CeramTec je navržena jako kontinuální čistírna s  denním průtokem Q d = 30 m 3 /d. Odpadní vody jsou jímány ve dvojici válcových akumulačních nádrží, odkud jsou čerpány do míchaných reaktorů. V nich dochází postupně k dávkování tří chemikálií: alkalický koagulant, kyselý koagulant a flokulant. Reakce surové odpadní vody s těmito chemikáliemi vede k vysrážení části znečištění. Vzniklá sraženina následně podléhá procesu sedimentace ve válcové nádrži s kónickým dnem, odkud je chemický kal odtahován do kalové nádrže. Chemicky předčištěná voda odtéká přes dočišťovací filtr do kanalizace. Obsah kalové nádrže je odvodňován na kalolisu, což vede ke zmenšení jeho objemu a tím snížení nákladů za jeho likvidaci. Čistírna průmyslových odpadních vod funguje v automatickém režimu, což usnadňuje její obsluhu.

ČPOV CeramTec splňuje veškeré nároky kladené na moderní zařízení tohoto typu. Na základě výsledků laboratorních testů byl úspěšně ukončen ověřovací provoz a čistírna byla předána do užívání zákazníkovi.

Ing. Radek Hájek