ČOV AS-IDEAL PZV - ideální řešení na ohlášení a do zásaku

2. 9. 2016

Čistička odpadních vod AS-IDEAL PZV je vhodná hlavně tam, kde není možné odvádění vyčištěných odpadních vod do kanalizace, vodoteče, trativodu, apod. Využití hlavně pro rodinné domy, hotely, penziony nebo různé provozy.

http://www.asio.cz/cz/as-ideal-pzv