Dešťovka – už je to tady černé na bílém – aktuální informace!!

28. 4. 2017

... aktuální informace k dotačnímu programu "dešťovka 2" najdete na vodavdome.cz/dotace-destovka/

Dešťovka není v tomto případě žížala, ale projekt Státního fondu životního prostředí ČR na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech:

- na využití srážkové vody pro zálivku zahrady (jen v některých oblastech, kde se projevilo sucho),
- na splachování záchodů a  zálivku zahrady (plošně),
- na využití předčištěné odpadní vody pro splachování WC a případně zálivku zahrady (plošně).

dotace dešťovka _ tisková konference

Projekt dešťovka byl vyhlášen 27.04.2017 panem ministrem Brabcem na tiskovce v rámci Stavebních veletrhů a byli jsme u toho a tak známe i další detaily – asi nemá smysl znovu opisovat to, co je perfektně popsané na stránkách https://www.dotacedestovka.cz/ , včetně často kladených dotazů . Další dotazy na ministranty lze klást i přímo – info@sfzp.cz , telefonicky na 800 260 500.

Nechoďte ke kováříčkům, běžte přímo ke kovářovi … https://www.dotacedestovka.cz/

dešťovka _ oficiální web

Podstatné je, že:

- dotace dešťovka jsou určeny jen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů. Nelze využít na domy určené k rekreaci. Projekt pro města a obce se připravuje obdobný projekt, o podpoře v průmyslu se zatím neuvažovalo.

- elektronický příjem žádostí je od 29. května 2017 v 10:00 hod – uznatelné jsou náklady vynaložené od data vyhlášení výzvy, tj. můžete začít zpracovávat dokumentaci a začít i s pracemi (tj. schovávejte si paragony a faktury), nebude vám ale uhrazena práce, kterou si vykonáte svépomocí, použitý materiál ano. Doba na realizaci je jeden rok od akceptace žádosti. Akceptace žádosti bude známá do tří týdnů od podání žádosti.

- podat žádost prý bude jednoduché a doklady je možné doplňovat i postupně (do 5ti dnů od podání žádosti) … důležité je místo v řadě – podle našich odhadů jen prvních cca 200-300 žadatelů/kraj ve frontě má šanci ….

29. května 2017 v 10,00 hod – se proto dá čekat nával na stránkách https://www.dotacedestovka.cz

- počítejte s tím, že potřebujete k žádosti o dotaci dešťovka doložit jednoduchý projekt (situace, půdorys a řez, popis a výpočet objemu pro určení dotace), dotaci na nádrž na vodu dostanete jen na ten vypočtený potřebný objem (pokud použijete větší nádrž, tak za kubíky navíc dotaci nedostanete), další peníze dostanete za práce spojené s realizací (fakturované cizími subjekty) a nakoupený materiál.

V případě, že máte zájem o nabídku z naší strany, prosíme o vyplnění dotazníku https://goo.gl/forms/wLvemfgGXrMkhkIT2