Dodávka retenční nádrže dešťových vod o objemu 100m3

21. 10. 2014

Retenční nádrž slouží pro zadržení dešťové vody na určitou dobu, před vypuštěním do kanalizace. Chrání tak kanalizační systém před zahlcením srážkovou vodou z přívalových dešťů.

Retenční nádrž Retenční nádrž
Retenční nádrž Retenční nádrž

Josef Novák