Dvě výstavy za týden – ACHEMA a AQUA Trenčín

6. 7. 2018

Ve Franfurktu se konala tradiční ACHEMA

Tentokrát výstaviště nejvíce naplnily technologie pro farmaceutiku – vypadá to, že je lepší „byznys“ než jiné obory... a pak termo procesy. Samozřejmě nechyběla i klasika jako mechanické (membránové) procesy, fyzikálně chemické procesy a nejrůznější procesní zařízení. Opět technologicky nabitá a zákaznicky navštívená výstava – jen se vystavovatelům a návštěvníkům stále více zužují oči a německy se domluvíte jen u Frauenhoferů. ASIO, spol. s r.o. tam vyrazilo hledat inspiraci, materiály a technologické detaily k výzkumným projektům. Jeden z námětů na kontinuální zlepšování prostředí – vedle pisoáru je nově polička na tašku. Pomůže a potěší.

ACHEMA 2018

Další tradiční výstava – tentokrát pod Trenčínským hradem – AQUA Trenčín

ASIO-SK s.r.o. se snažilo představit žhavé novinky pro HDV – zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠTy, regulátory průtoku, vsakovací bloky AS-RIGOFILL. Na Slovensku začíná pomalu zabírat mediální kampaň podpořená reálným suchem a místními záplavami v posledních dnech. Potěšitelné je i oživení trhu vodohospodářských projektů, i když je zajímavé, že oproti České republice, jsou řešená témata mírně zpožděná a na rozdíl od České republiky je všeobecná informovanost o dotacích podstatně menší (informace jsou cenné zboží). Jinak co se týká vystavovatelů, tak české zastoupení – pokud to vezmeme procentuálně z celkového počtu vystavujících firem – bylo nezanedbatelné. Češi se na Slovensku snaží proniknout do větších investičních dodávek, otázkou je nakolik se jim to daří. Naše ASIO-SK s.r.o . se v poslední době zviditelnilo (co jsem registroval) nejvíce v oblasti průmyslových čistíren vod , no a personálně posílilo, co se týká HDV ( hospodaření s dešťovými vodami ). Co mne nepřestává udivovat, že vždy všichni vědí o všech akcích a jejich pozadí… Kdo a proč.

AQUA Trenčín _ ASIO-SK

Ing. Karel Plotěný