Exkurze žáků ZŠ Pastviny aneb zkusme děti nadchnout pro vodohospodářství

4. 7. 2023

V úterý 20.6.2023 proběhla ve firmě ASIO exkurze žáků třídy IV.M ze ZŠ Pastviny. Pro děti z Montessori třídy IV.M složené z žáků 4. a 5. ročníku byl připraven zábavný program v laboratoři. Martina Unčovská ukázala dětem několik pokusů, které byly zaměřeny hlavně na názornost a zábavnost. Vrcholem byla programu v laboratoři „sopka“ a také výpadek proudu v průběhu „mikroskopování“.

Honza Němeček následně promítal video o koloběhu vody a celá akce byla zakončena prohlídkou instalací modrozelené infrastruktury v areálu naší společnosti. Dle ohlasů se exkurze povedla. Díky všem za pomoc.

Snad by to mohla být cesta, jak ukázat dětem krásy oboru vodohospodářství, abychom v budoucnu měli „vodu s kým dělat“.

ZŠ Pastviny

Ing. Ondřej Unčovský