Jak na sucho a horko – ve městě i v krajině

13. 11. 2019

Na této konferenci zaměřené na životní prostředí a klimatické změny prezentovali Jan Vacek a Michal Mrkývka z ASIO NEW v rámci workshopu technologie a produkty, které nám pomáhají hospodařit s vodou a zohledňují nutnost adaptace na změnu klimatu, konkrétně čistírnu šedých vod AS-GW/AQUALOOP a zasakovací rošty pro propustné povrchy AS-TTE rošty.

Dopolední program konference byl spojený se slavnostním vyhlášením soutěže Adapterra Awards 2019, která oceňuje právě ty projekty, které našim městům a krajině pomáhají zvládat dopady klimatických změn.

Děkujeme Nadaci Partnerství za pozvání na tuto akci, která byla velkým přínosem a osvětou pro všechny účastníky.

Zdroj: https://www.adapterraawards.cz/AdapterraAwards/media/dokumenty/Program-konference-4-11-2019.pdf