Jak se hospodařilo s vodou v Jeruzalémě v roce 1948?

21. 11. 2018

Krásným příkladem minimalistického přístupu (aneb jak se dá vyžít s deseti litry) je příklad hospodaření s vodou z Jeruzaléma z roku 1948, kdy na jednoho obyvatele připadalo 10 litrů vody na den. Každý obyvatel obdržel tento návod, jak s vodou hospodařit. A pak že už není kde šetřit – zvláště dnes, kdy nám může pomoci technika, se stále dají najít rezervy. Můžeme recyklovat šedé vody , snížit ztráty, využít maximálně srážkové vody

Zdroj: Konference „Sucho a voda, chytrá řešení pro krajinu a města“, která se uskutečnila 14. listopadu 2018 ve VIDA Science centru v Brně.

Ing. Ondřej Prax