Král je mrtev, ať žije král!

20. 11. 2015

Letošní podzimní semináře se zabývaly dusíkem a dusík spolu s fosforem a AOX je pak hlavním tématem nové legislativy – zákona, nařízení vlády a zejména úhradové vyhlášky. Právě souvislost mezi úhradami za vypouštění nutrientů a množstvím znečištění bude pro řadu obcí a firem důvodem proč se legislativou a navazujícími úpravami a intenzifikacemi ČOV zabývat. Program jarních seminářů na: http://www.asio.cz/cz/kral-je-mrtev-at-zije-kral .

Král je mrtev, ať žije král!

Jinak letošní „DUSÍK PRAKTICKY“ aneb „Kdo nechápe proměny dusíku, nemůže efektivně navrhovat a posuzovat ČOV“ nás překvapil účastí, a myslím, že některé účastníky pak obsahem, kde se ukázalo, že o dusíku by se mohla konat týdenní konference a zajímavých témat by bylo stále dost ...

„DUSÍK PRAKTICKY“ aneb „Kdo nechápe proměny dusíku, nemůže efektivně navrhovat a posuzovat ČOV“

Ing. Karel Plotěný