Mezinárodní den půdy

5. 12. 2018

5.12. je Mezinárodní den půdy, kdy bychom si měli připomenout, že ochrana půdy je klíčovým úkolem pro ochranu naší planety a zachování života na zemi. Péčí o naši půdu zachováme její úrodnost a tím zajistíme obživu pro všechno živé. Půda navíc hraje nezastupitelnou roli ve stabilním fungování našich ekosystémů.

Lidé svou činností ovlivňují kvalitu půdy a půdu přetváří. Půda tak prochází postupnými proměnami a při špatném zacházení s tímto nenahraditelným přírodním zdrojem, může dojít až k jeho degradaci. Chraňme naši půdu.

Mgr. Andrea Binková