MIELE Technika

12. 6. 2019

Miele v Uničově byla založená v roce 2002 a je jediným závodem německého koncernu Miele v České republice. Hlavním produktem jsou sušičky prádla, které jsou distribuovány po celém světě. V současné době se zde vyrábí myčky nádobí a pračky prádla. Společnost se soustředí kromě výroby i na péči o zákazníka a nabízí i montáž spotřebičů v oblasti péče o prádlo a o nádobí. Uničovský výrobní závod, co se týče velikosti je 3. největším závodem skupiny Miele z celkem 14 závodů. V současné době patří mezi jedny z nejdůležitějších zaměstnavatelů. Našlo zde profesní uplatnění více než 1500 zaměstnanců.

Obr. 1. Dávkovací čerpadla hydroxidu sodného

Rozsáhlé výrobní portfolio firmy Miele Technika vede k různým změnám v kvalitě a množství vyprodukovaných odpadních vod. Specifické vyráběné produkty jsou největším indikátorem změny v hodnotě pH vody. Rozšíření výrobního portfolia způsobil velké výkyvy v kvalitě vypouštěných odpadních vod , a proto se investor rozhodl řešit problematiku. Neutralizační stanice řeší 4 různé proudy odpadních vod - z pasivační linky, z myček, oplachové a kotlové vody. Pro vyrovnání kvality a hlavně pro snížení pH po pasivační linky z 1 až 2 na přijatelnějších pH=4 byly instalovány 3 kruhové akumulační nádrže o celkovém objemu 27 m 3 .

Obr. 2. Akumulační nádrže o objemu 27 m 3

Odpadní voda se přečerpává do neutralizační nádrže, kde se dávkuje hydroxid sodný, aby se dosáhla hodnota pH 6,5 – 7,5 na odtoku z technologie. Zneutralizovaná odpadní voda gravitačně odtéká do přečerpávací nádrže a následně je čerpána do podnikové kanalizace.

Technologie je umístněná v podnikové hale a odtok z neutralizační stanice splňuje kanalizačním řádem stanovené limity.

Ing. Július Telek